Loemedia

Loemedia - Weet wat er speelt!

advertentie

Identiteit en missie


Identiteit:

LOEmedia is een onafhankelijke lokale publieke omroep die álle inwoners van de gemeente Elburg en wil informeren over en betrekken bij hun directe omgeving. Wij willen bijdragen aan meningsvorming, ontspanning bieden en de onderlinge band tussen mensen in de gemeente versterken.

Visie:

LOEmedia wil herkenbaar zijn in het mediagebruik in de gemeente, door de manier waarop we dagelijks aandacht geven aan thema’s of onderwerpen die de inwoners direct aangaan.Als lokale omroep richten we ons specifiek op de eigen gemeente en zoomen als geen ander in op wat daar speelt op gebieden als nieuws, sport, cultuur, natuur, politiek of geschiedenis. We betrekken zoveel mogelijk mensen en organisaties uit de gemeente bij onze programmering.

Missie:

Wij dragen bij aan een goed geïnformeerde en betrokken samenleving, door:

* Zichtbaar te maken wat er leeft bij de mensen in de kernen en straten van de gemeente.
* de verscheidenheid van onze samenleving een gezicht te geven, zodat we elkaar beter leren kennen
* te duiden wat de gevolgen zijn van gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid voor onze inwoners.
* samen te werken met partners met gedeelde doelstellingen met wie we ons media-aanbod verrijken.
* onze verhalen in vele vormen te delen, op alle kanalen waar ons publiek actief is.

Ambitie:

Wij doen ons best om te weten wat er leeft in onze gemeente en maken iedere dag verhalen die ertoe doen. We bereiken alle inwoners van de gemeente en weten mensen te betrekken bij hun eigen leefomgeving.

De organisatiestructuur

Bij LOEmedia werken ca. 80 vrijwilligers.

Bestuurlijke organisatie

Op grond van de statuten is het bestuur in handen van ten minste drie bestuurders, dit zijn de heren E. Bos, J. Kooman en L. van het Goor. De hoofdredacteur is vaste adviseur van het bestuur. Het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO) houdt toezicht op het gevoerde programmabeleid.

Functies en namen van LOEmedia:

– De heer E. Bos, voorzitter

– De heer J. Kooman, secretaris

– De heer L. van het Goor, penningmeester 

-  Mevrouw A. van Geest, HR

-  Mevrouw J. Broijl, eindredacteur

Website:

-Jeanet Broijl, eindredacteur.
 redacteuren, Mariska van Boven en Hendrik Ribot.
-Henk Stappenbeld, Frans Sellis en Bertus Wijnne, Videoredacteuren.

Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO)

De Mediawet verplicht zendgemachtigden om een PBO te hebben. Daarin zitten vertegenwoordigers afkomstig van organisaties en bedrijven die een goede afspiegeling vormen van maatschappelijke stromingen in de gemeente Elburg. Deze vertegenwoordigers stellen het programmabeleid vast en geven hun goedkeuring.

Samenstelling:

Overzicht van de leden van het programmabeleidsbepalend orgaan (pbo) per 18 maart 2024:

Voorzitter: Kees van de Streek
Maatschappelijke zorg en welzijn:  Laura Snijder,  Stichting Wiel.
Cultuur en kunst: Els van Andel, Museum Elburg.
Kerkgenootschappen en Genootschappen op geestelijke grondslag  Cor Kuit, Nederlands Hervormde Gemeente Elburg.
Bedrijfsleven: Bert Draaijer, Duratherm Nederland b.v.
Onderwijs en educatie: Edy Hulst, Persoonlijke titel
Sport en recreatie: Geert de Haan,  Korfbalvereniging KV Elburg
Jeugd: Vacant

Jaarverslagen

Ieder jaar publiceert LOEmedia een jaarverslag over het voorgaande kalenderjaar.

Samenwerking in de streek

LOEmedia is bezig de samenwerking met de buuromroepen van de gemeentes Barneveld, Nijkerk, Nunspeet en Oldebroep uit te breiden, dit doen we gezamelijk in de stichting Verluwe Randmeer MediaGroep (VRMG) Hier vind u onze gezamelijk website

  • Loe TV
  • Loeradio
advertentie