Loemedia

Loemedia - Weet wat er speelt!

advertentie

Over ons


Loe:

De Stichting Lokale Omroep in de gemeente Elburg is opgericht per notariële akte op 26 november 1984. De statuten werden op 30 september 1997 en 8 april 2013 gewijzigd. Per 1 januari 2019 noemt de stichting zich LOEmedia, omdat de omroep zich de laatste jaren op zoveel mogelijke media presenteert. De stichting heeft zich al in een zeer vroeg stadium aangesloten bij de Organisatie voor Lokale Omroepen (OLON). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41035519, BTW nr. NL008517022B01, fiscaalnummer 85.17.022.

De stichting is gehuisvest aan de Vrijheidsstraat 13, 8081 XD te Elburg.

Wij zijn bereikbaar als volgt:

Postadres: Vrijheidstraat 13, 8081 XD Elburg

Contact:

Zie contact (formulieren) op deze website
Info telefoon:
0525 681899 (optie 2). Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9 – 12 uur

Hoofdlijnen Beleidsplan

Aanvankelijk werden uitsluitend radio-uitzendingen verzorgd. In de loop der jaren is de omroep uitgegroeid tot een multimedia-organisatie, die naast radio- ook TV uitzendingen verzorgd bestaande uit tekstTV onderbroken door videobeelden. De radio-uitzendingen vormen het achtergrondgeluid van de TV. De omroep is ook aanwezig op de sociale media Facebook, YouTube en Twitter. Op grond hiervan is de naam van de omroep omgedoopt van LOE in LOEmedia.

LOEmedia heeft als centrale doelstelling het streven naar versterking en professionalisering van zijn lokale en regionale nieuwsvoorziening via radio, TV en sociale media. Uitbreiding van de samenwerking met zoveel mogelijk maatschappelijke geledingen in de gemeente Elburg en de naaste regio staat daartoe hoog op de agenda. Deskundigheidsbevordering van de vrijwillige medewerkers wordt gezien als middel hiertoe.

Naast continuering en uitbreiding van de radio-uitzendingen wordt de komende jaren ingezet op uitbreiding van het televisieaanbod, o.a. met live uitzendingen.

LOEmedia wil een belangrijke bijdrage leveren een de lokale democratie met informatieve en opiniërende kwaliteitsprogramma’s, met een actuele website en levendige aanwezigheid op sociale media.

 Het Programma Bepalend Orgaan (PBO) stelt jaarlijks het uitzendschema vast en ziet toe op de naleving ervan.

  • Loe TV
  • Loeradio
advertentie