Er gaat heel wat vooraf voordat mensen uit een ander land Nederlander kunnen worden. Op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid staan deze regels:
Nederlander worden door naturalisatie
U wilt Nederlander worden door naturalisatie. Een aanvraag dient u in bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Wat zijn de voorwaarden? En hoe werkt de procedure?

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden. U hebt altijd op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Op de regel van de 5-jaarstermijn zijn een aantal uitzonderingen.
 • U hebt direct voorafgaand aan het naturalisatieverzoek een geldige verblijfsvergunning. Dit is een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd met een niet-tijdelijk doel. De verblijfsvergunning is nog geldig op het moment van de naturalisatieceremonie.

Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben.

 • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dat u Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U toont dit aan met het inburgeringsdiploma.
 • Op moment van indiening van het naturalisatieverzoek mag er geen strafzaak voor een misdrijf in Nederland of buitenland tegen u openstaan.
 • In de periode van 5 jaar direct voor het naturalisatieverzoek tot aan de beslissing bent u niet in Nederland of buitenland (voorwaardelijk) veroordeeld geweest voor een misdrijf. Met veroordeling wordt bedoeld:
  • Elke vrijheidsbenemende straf (inclusief gevangenisstraf of TBS), ongeacht de duur van de straf;
  • Een taakstraf (werk- of leerstraf), ongeacht de duur van de straf;
  • Elke vermogenssanctie (geldboete, transactie, strafbeschikking of ontnemingsmaatregel) van €810 of hoger;
  • Een serie vermogenssancties (geldboete, transactie, strafbeschikking of ontnemingsmaatregel) van €405 of hoger, met een totaalbedrag van €1.215 of hoger.

  De periode van 5 jaar begint vanaf het moment dat:

  • een gevangenisstraf is uitgezeten;
  • een boete volledig is betaald;
  • de proeftijd van een voorwaardelijke straf is verlopen én zich in de proeftijd geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. De rehabilitatietermijn begint (achteraf bezien) op het moment waarop de uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk is geworden.
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit. Hierop zijn uitzonderingen.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Zie onder Stappen in het aanvraagproces ‘De naturalisatieceremonie’

Checklist documenten

Welke documenten hebt u nodig?

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • Een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf.
  Hebt u de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland? U hoeft geen verblijfsvergunning te hebben. De gemeente controleert hoe lang u in Nederland woont via de Basisregistratie Personen (BRP).
 • Een geboorteakte uit uw land van herkomst.
 • Inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering.

Daarnaast kunnen nog andere documenten nodig zijn, zoals:

 • Een huwelijksakte of een akte van geregistreerd partnerschap.
 • Een bewijs dat u 3 jaar of langer onafgebroken samenleeft met een Nederlander.

Buitenlandse documenten moeten vaak gelegaliseerd en vertaald zijn voordat ze gebruikt kunnen worden in Nederland.

Ik heb geen paspoort en/of geboorteakte. Wat moet ik doen?

U moet een paspoort en/of geboorteakte aanvragen bij de overheid van uw land. Kunt u dit niet? Of lukt het u niet om een paspoort en/of geboorteakte te krijgen? Dan kunt u misschien een beroep doen op bewijsnood. Op de pagina Bewijsnood leest u meer informatie over bewijsnood en hoe u een paspoort en geboorteakte aanvraagt.

Minderjarige kinderen

Een kind onder de 18 jaar kan niet zelf een aanvraag doen om Nederlander te worden. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door de ouders of wettelijk vertegenwoordigers.

Maar uw minderjarige kind kan wel samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vraagt dan bij uw eigen verzoek om naturalisatie ook om naturalisatie van uw kind. U krijgt een bericht, waarin staat of uw kind ook de Nederlandse nationaliteit krijgt.